• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

MAS Opavsko: "Vitamíny pro Opavsko" - soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny

MAS Opavsko si letos vybralo za cíl podporu domácí soběstačnosti v oblasti domácího pěstování ovoce a zeleniny, a to bez ohledu na to zda je člověk majitelem zahrady anebo jen truhlíku na okně. Stalo se zvykem, že v obchodě koupíme vše a znalosti domácího pěstování se pomalu vytrácí. I letošní mimořádná situace (2020), kdy ovoce a zelenina sice jsou, ale zdražují každým dnem nám otevřela cestu k této propagační kampani, kterou jsme nazvali "Vitamíny pro Opavsko". Založili jsme fb skupinu pod stejným názvem s návody a tipy, jak pěstovat zeleninu a ovoce a jejím cílem bylo najít podobně smýšlející lidi, kteří mohou sdílet jednak své zkušenosti a pak také sdílet a směňovat své výpěstky, případně produkty z nich připravené. Vitamíny pro Opavsko jsme prezentovali na dvou zahradních slavnostech, které pořádal Spolek za Opavu v jejich komunitní zahradě. Na jarní slavnosti se rozdávaly sazeničky rostlin a semínka, na podzimní se směňovaly výpěstky a také se setkala fb komunita, vytvořená v průběhu roku. Skupina je otevřená veškeré veřejnosti a přesto, že se jmenuje Vitamíny pro Opavsko, má přispěvatele i ze vzdálenějších lokalit.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: MAS Opavsko
Příjmení, jméno: Renáta Veselská
Organizace: MAS Opavsko z.s.
E-mail: veselska@masopavsko.cz
Telefon: 725658004
Téma: Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařílo se vytvořit skupinu lidí, k dnešnímu dni je to 114 členů, která se stále rozšiřuje se zájmem o dané téma. Je to téma, které se propojuje s dalšími aktivitami, které MAS Opavsko realizuje a to je propagace regionální značky. V rámci jarní a podzimní slavnosti se mohli lidé seznámit s komunitní zahradou, kterou spravuje Spolek za Opavu a zjistit, že je možnost pěstovat si vlastní zeleninu a ovoce i ve městech. Žádné zvláštní finanční, personální, technické či institucionální zdroje nebylo potřeba vytvořit. O sazenice určené k darování se postarali zaměstnanci kanceláře MAS Opavsko, kteří každý zaseli nějakou rostlinu. Stejná situace byla i u směny výsledných produktů. Je to aktivita s malými náklady a velkým přesahem. :-) V rámci příprav na aktivitu byl také vyvinut speciální propagační předmět tzv. MASGULA.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano fotili jsme.
Začátek aktivity: 01.03.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována? Interní zdroje MAS Opavsko.
Detailní rozpis: Nespecifikováno.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Na začátku byla jen myšlenka: "Měli bychom podpořit lidi, aby se vrátili k domácímu pěstování a nespoléhali jen na to, co mohou koupit." Vůbec jsme netušili, jak to uchopit a jak tu myšlenku zhmotnit. Nakonec jsme se rozhodli pro sociální síť, která je lidem blíže než jakékoliv další médium. Ukázalo se, že je to dobrá volba, a pak už se vše odvíjelo od reakcí a příspěvků členů skupiny, včetně nabídky Spolku za Opavu, abychom se účastnili jejich zahradních slavností. DOPORUČENÍ: "I když vůbec nevíte, jak to udělat, pusťte se do toho a ono se to začne vyvíjet samo."

Přikládáme zahradnické desatero, z dílny PR týmu MAS Opavsko, které je základem pro fungování FB skupiny.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jedním z důležitých momentů byla nabídka spolupráce od Spolku za Opavu, prezentace Vitamínů pro Opavsko na jejich zahradních slavnostech bylo symbolickým startem a ukončením zahradnického roku. A také nás příjemně překvapilo propojení s tématem Regionální značky Opavské Slezsko. Někteří z regionálních producentů, jejichž zboží a služby se snažíme propagovat, jsou například zahradníci. Jeden z nich se zapojil do aktivity tím, že nabídl osivo ředkviček, které mu zůstalo z jara přes fb skupinu všem členům. Takže dobré téma - dobří lidé.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Požádali jsme některé členy FB skupiny o jejich stanoviska, proč vstoupili do skupiny a zda plní jejich očekávání. Jejich reakce uveřejněné na našem webu přikládám zde: „Když už rodina bydlí skoro v lese, v čistém prostředí a se dvěma malými dětmi, je to dost dobrá konstelace pro vlastní zahrádku a pěstování vlastních vitamínů. Je paráda využívat i plno super nápadů z této komunity Vitamíny pro Opavsko a vědět, kde se komu, čemu dobře daří. Držím nám všem palce pro podzimní i zimní sezónu a těším se na případné ochutnávky,“ uvedl Libor Cenek. Aktivní členkou skupiny je i Marie Vegelová. „Stránka Vitamíny pro Opavsko mne oslovila v pravý čas. Zrovna začínalo jaro, ale také se k nám blížil počátek korona krize. Z médií strašili plošnou karanténou, a tak mě napadlo, zredukovat okrasnou zahrádku a vysadit více (bio)zeleninky. Společně s dcerami jsme si tedy vysadili různé druhy barevné řepy a ředkviček, na trzích v Opavě nakoupili sazenice dýní, cuket, okurek, rajčat, paprik a bylinek a až dosud sklízíme tu nej zeleninu. Stránky jsem doporučila i svým známým, kteří zde radí dalším s pěstováním, hubením škůdců či se jen chlubí svými výpěstky.“
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Že to lidi baví, a že jsme nešlápli vedle.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě budeme pokračovat minimálně ve stejném rozsahu v příštím roce.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Samozřejmě prezentujeme aktivitu na webu MAS Opavsko a přikládáme také odkaz na fb skupinu. Jiné mediální výstupy zatím nemáme.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Je vhodné pracovat se skupinou lidí, která se o téma zajímá. Je to mnohem účinnější cesta než vysvětlovat od začátku proč je něco dobré, někomu kdo vlastně ani nic takového dělat nechce a nikdy nad tím neuvažoval. Na fb se vytvořila komunita, která má o téma zájem a na jejich příkladu a fungování se pak nabalují právě lidé tématem nepolíbení, kteří třeba vidí rajčata na sousedově balkóně. Pro realizaci takové aktivity je také naprosto nezbytný sehraný a hlavně obdobně naladěný tým lidí, kteří danému tématu věří a je schopen téma kreativně pojmout a hlavně realizovat.

Aktéři

Název: MAS OPAVSKO z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 270 23 818
Adresa: Opavská 228, Hradec nad Moravicí, 74147
Web: http://www.masopavsko.cz

Další aktéři

Název:Spolek za Opavu z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27053644
Adresa:Ovocná 43, 746 01 Opava
Web:http://www.zaopavu.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

MAS Opavsko

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu