• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Liberecký kraj: Kraj sobě - podpora lokálních producentů

Projekt Liberecký kraj sobě chce podpořit regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla. Pomocí cílených marketingových aktivit rozšířit mezi místní obyvatele i návštěvníky našeho kraje myšlenku, že podpora lokálních producentů má smysl. Protože je lepší si z výletu či dovolené přivézt něco opravdu místního, řemeslného, s puncem originality.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ LIBERECKÝ
Příjmení, jméno: Mgr. Petra Handlířová
Organizace: Agentura regionálního rozvoje spol s r. o.
E-mail: p.handlirova@arr-nisa.cz
Telefon: 777 183 127
Téma: Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Tradiční výroba, řemeslná zručnost a výtvarné dovednosti mají na severu Čech dlouhodobou tradici. Projekt Liberecký kraj sobě chce přiložit pomyslnou ruku ke společnému dílu. Jeho cílem je pomoci propagovat typické české výrobky, regionální potraviny, místní služby a tradiční akce. Hlavním výstupem projektu a zároveň základním informačním rozcestníkem je nově vytvořený portál www.lksobe.cz.

Portál LIBERECKÝ KRAJ SOBĚ je místem, kde informace najdou jak zájemci o regionální produkty, kreativní dílny nebo návštěvu rodinné farmy, tak sami producenti, ale také obce, školy a jejich partnerské organizace. Součástí portálu je přehledná databáze regionálních producentů působících na území Libereckého kraje. Vyhledávat je možné podle kategorií a zájmu – něco na sebe, do domácnosti i k jídlu. Navíc v kategorii „Certifikovaní“ najdou zájemci ucelený přehled držitelů regionálních značek – Regionální produkt Jizerské hory, Krkonoše originální produkt, Regionální produkt Český ráj a Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj nebo dalších ocenění jako Výrobek roku Libereckého kraje a také členů Křišťálového údolí.

Projekt dále cílí na propagaci tématu lokálních výrobků a tradic napříč různými cílovými skupinami. Směrem k veřejnosti využívá dostupné komunikační kanály jako jsou FB, promovidea, podcast, články v médiích.

Pro regionální výrobce a řemeslníky pak projekt nabízí snadnou možnost propagace firmy a přístup k dalším programům, které se stále rozšiřují, zejména pak vzdělávání a poradenství. Pro drobné živnostníky může být profil na webovém portále forma jednoduché webové stránky, kterou by si sami nevytvořili i cesta k novým zákazníkům.

Ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, která projekt převzala v r. 2021 do své gesce, vzniká řada cílených propagačních aktivit, které projekt dostávají „mezi lidi“. Jedná se nejen o odlišené CPC kampaně a reklamy na sociálních sítích, ale například i propagační videa, která se prezentují i na samostatném youtube kanálu LK sobě.

Propagační aktivity se dále rozrostly o podcastovou sérii rozhovorů s řemeslníky a připravená je tzv. Vzdělávací akademie. Ta začala jarním seminářem na téma propagace na sociálních sítích a nyní bude pokračovat praktickými videotutorialy a e-booky.

Pro kampaň v dalším roce budeme nyní připravovat pět video pozvánek za výlety a řemeslem do pěti turistických regionů Libereckého kraje.

V neposlední řadě se projekt LK sobě stal součástí přeshraničního projektu Konventa 2022 – Pozvánka do Libereckého kraje (prezentace a podpora regionálních výrobků s propojením na cestovní ruch). Související informace k této přeshraniční spolupráci lze nalézt na www.konventa.cz.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027

E3.1p. Využití potenciálu místních výrob, služeb a řemesel na venkově a podpora výroby, prezentace a prodeje regionálních produktů
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.11.2020
Příloha
Tipy a triky HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1523
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu Libereckého kraje
Detailní rozpis: Za rok 2021: 1523,1 bez DPH
Za rok 2022 předpoklad: 1842,4 bez DPH

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Aktivita se na všech úrovních setkává s kladným ohlasem. Zpočátku se mohli zapojit pouze certifikovaní výrobci, což se posléze ukázalo jako neudržitelné a bylo dodatečně potřeba vytvořit minimální kritéria pro vstup i ostatním malým producentům. To způsobilo problémy v nastavení webové šablony a dalších navazujících aplikacích. Určitě doporučujeme si před spuštěním podobné aktivity dobře promyslet všechny možné varianty potenciálních zájemců o vstup do projektu a připravit se na ně.</p>

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Široká a různorodá základna výrobců umožňuje rozvoj projektu různými směry, téma udržitelného rozvoje je ve společnosti velmi aktuální
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Omezený počet osob v projektovém týmu, velmi široký záběr aktivit
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? 1) Nutnost migrace webových stránek z důvodu neserióznosti původního dodavatele. Příště bychom si vybrali dodavatele lépe na základě ověřených doporučení. Migrace dodnes způsobuje problémy s funkčností některých částí webu.
2) nepromyšlená kritéria pro vstup regionálních producentů v úvodu. Změna pravidel znamenala vytvoření nových funkcionalit na webu, což způsobilo komplikace.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Průběh projektu je každé čtvrtletí vyhodnocován poradním sborem, průběžně je komunikováno s členy - zapojenými výrobci. Proběhl průzkum potřeb v oblasti vzdělávání a na závěr roku 2021 hodnotící setkání tzv. MeetUp. Pravidelně každý měsíc jsou reportovány výstupy z placených on-line reklam. Za první rok byla zpracována závěrečná zpráva jak marketingu, tak celková.
Příloha:
Média ZIP ()
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt je plánován jako dlouhodobý, aktivity jsou postupně rozvíjeny a přidávány. V roce 2022 nově vznikl blog, byl založen IG profil a zejména spuštěn podcastový kanál s rozhovory s řemeslníky i zajímavými osobnostmi.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Od začátku projektu jsou média aktivně informována tiskovými zprávami. V rámci spolupráce s dalším projektem na podporu invoací a podnikání1012+ jsme realizovali kampaň #textilzije, v rámci které vyšla série článků o novém rozmachu textilnictví v kraji.

Aktéři

Název: Agentura regionální rozvoje spol. s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 48267210
Adresa: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn
Web: https://arr-nisa.cz/cs

Další aktéři

Název:Lipo.ink (podnikatelský inkubátor Libereckého kraje)
IČO nebo jiný registrační údaj:48267210
Adresa:U Jezu 525/4, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn
Web:http://www.lipo.ink

Název:

Křišťálové údolí
IČO nebo jiný registrační údaj:48267210
Adresa:U Jezu 525/4, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn
Web:http://www.crystalvaley.cz

Název:

Smart Akcelerátor Libereckého kraje (SALK)
IČO nebo jiný registrační údaj:48267210
Adresa:U Jezu 525/4, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn
Web:http://www.1012plus.cz

Název:

Oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje
IČO nebo jiný registrační údaj:70891508
Adresa:U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Web:http://www.kraj-lbc.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ LIBERECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu