• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Pelhřimov: S "Hodinou H" o globálním rozvoji ve Španělsku

Hodina H vyslala na začátku května skupinu aktivních lidí z území Pelhřimovska, kteří se věnují nebo se chtějí věnovat práci s mládeží, do Španělska. Hlavním tématem vzdělávacího projektu byl globální rozvoj, jak napovídá samotný název projektu – Helping global development čili Pomáhání globálnímu rozvoji.

Mezinárodní projekt se konal v Alicante na jihovýchodě Španělska a během projektu se do tématu globálního rozvoje „ponořilo“ devět různých organizací z Evropské unie. Pracovníci s mládeží a mladí lidé, kteří jsou do práce s mládeží zapojeni, věnovali pět dní seznámení se s globálním rozvojem, globálními cíli, pracovali na metodách neformálního vzdělávání a jeho propojení s daným tématem. Jde například o téma konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace a další.
[...]

Pelhřimov

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu